STRUKTUR ORGANISASI MTs ROUDLOTUSYSYUBBAN TAHUN 2018/2019

Posted by On 7:35 PM

STRUKTUR ORGANISASI MTs ROUDLOTUSYSYUBBAN TAHUN 2018/2019
STRUKTUR ORGANISASI MTs. ROUDLOTUSYSYUBBAN TAWANGREJO 2018-2019

PELINDUNG      : Ketua YPIR (Dr. H. Khozin Hasan, Sp.OT)
Kepala Madrasah : Sulkhan, SH

Waka Kurikulum : Ravindra, S.Pd.I
Waka Kesiswaan : Baihaqi Zainudin, S.Pd
Waka Humas       : Zumrotul Choiroh, S.Ag
Waka Sarpras      : Cholid Imroni, S.Ag

Kepala Tata Usaha : Ahmad Thoha
Bendahara BOS    : Dhurrotul Aeniyah
Bendahara Komite : Hanik Hidayatun

Kepala Perpustakaan : Faridah, S.Ag
Staf Perpustakaan : Yasin Hanafi, S.I.Pust

Guru / Tenaga Kependidikan

 1. Sulkhan, S.H                 : PKn
 2. Drs. H. Sufaat                : Bahasa Arab
 3. Drs. Suwaji                    : IPS
 4. Faridah, S.Ag                 : Akidah Akhlaq
 5. Zumrotul Choiroh, S.Ag : Al-Qur'an Hadits
 6. Cholid Imroni, S.Ag       : TIK
 7. Drs. Nurul Huda             : Penjasorkes
 8. Siti Maesaroh, S.Ag        : SKI
 9. KH. Syamsul Arifin        : Kajian Kitab Kuning
 10. Baihaqi Zaenuddin, S.Pd : Bahasa Inggris
 11. Ravindra, S.Pd.I              : Seni Budaya
 12. Novia Wijayanti, S.Pd    : Bahasa Indonesia
 13. Layla Hidayatun, S.Pd   : Bahasa Inggris
 14. Isminingsih, S.Tp           : Matematika
 15. Supriyati, S.Pd               : IPA Biologi
 16. Ahmad Fauzan, M.S.I   : Muhadatsah Bahasa Arab
 17. Eka Lia Susanti, S.Pd    : Matematika
 18. Ismawati, S.Pd              : Amtsilati
 19. Yulianto, S.Pd               : Penjsorkes
 20. Andita Hariana, S.Pd    : IPS
 21. Hartiningsih, S.Pd        : Bahasa Indonesia
Guru BP yang menangani kesulitan belajar siswa dan masalah masalah dalam sekolah (Hendri Setiawan, S.Pd)

Cleanner service atau OB (Kholil Ls)

Ka Gudep (Yulianto, S.Pd)


Next
« Prev Post
Previous
Next Post »