On 9:52 PM


STRUKTUR ORGANISASI MTs. ROUDLOTUSYSYUBBAN TAWANGREJO 2019-2020
PELINDUNG      : Ketua YPIR (Khozin Hasan, Sp.OT)
Kepala Madrasah : Baihaqi Zainudin, S.Pd
Waka Kurikulum : Isminingsih, S.Pd
Waka Kesiswaan : Cholid Imroni, S.Ag
Waka Humas      : Zumrotul Choiroh, S.Ag
Waka Sarpras     : Ravindra, S.Pd.I
Kepala Tata Usaha : Yasin Hanafi, S.Perpus
Bendahara BOS    : Dhurrotul Aeniyah
Bendahara Komite : Hanik Hidayatun

Kepala Perpustakaa : Faridah, S.Ag
Staf Perpustakaan : Yasin Hanafi, S.Perpus

Guru / Tenaga Kependidikan

 1. Sulkhan, S.H               : PKn
 2. Drs. ABdul Hamid        : Bahasa Arab
 3. Drs. H. Sufaat             : Bahasa Arab
 4. Drs. Suwaji                 : IPS
 5. Faridah, S.Ag              : Akidah Akhlaq
 6. Zumrotul Choiroh, S.Ag : Al-Qur'an Hadits
 7. Cholid Imroni, S.Ag      : TIK
 8. Drs. Nurul Huda           : Olah Raga
 9. Siti Maesaroh, S.Ag      : SKI
 10. KH. Syamsul Arifin       : Kajian Kitab Kuning
 11. Baihaqi Zaenuddin, S.Pd: Bahasa Inggris
 12. Ravindra, S.Pd.I           : Seni Budaya dan Bahasa Jawa
 13. Novia Wijayanti, S.Pd   : Bahasa Indonesia
 14. Layla Hidayatun, S.Pd   : Bahasa Inggris
 15. Isminingsih, S.Tp         : Matematika
 16. Supriyati, S.Pd             : IPA Biologi
 17. Ahmad Fauzan, M.S.I   : Muhadatsah Bahasa Arab
 18. Eka Lia Susanti, S.Pd   : Matematika
 19. Ismawati, S.Pd  :Amtsilati
Guru BP yang menangani kesulitan belajar siswa dan masalah masalah dalam sekolah (Ima Istiyana, S.Pd)

Cleanner service atau OB (Kholil Ls)

Ka Gudep (Hendri Setyawan, S.Pd)